Projekt Termomodernizacja budynku usługowego przedsiębiorstwa ERNEST ZIELIŃSKI EFEKT

Przedmiotem Projektu jest wykonanie kompleksowych prac termomodernizacyjnych w budynku usługowym oraz zainstalowanie instalacji OZE. Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Realizacja przedsięwzięcia w pełnym zakresie pozwoli na redukcję emisji gazów cieplarnianych i pyłu PM10 oraz na stworzenie zdolności wytwarzania energii dzięki zastosowaniu instalacji fotowoltaicznej oraz pomp ciepła.

Wartość projektu: 1 744 498,83

Dofinansowanie projektu z UE: 921 889,62